Autor - szczegóły

Eberhardt, Piotr, Pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

  • No 5 (2017) - Artykuły
    Polskie Imperium Słowiańskie według map Stanisława Wendekera z 1939 r. i Konfederacji Narodu z 1941 r. /The Polish Slavonic Empire according to the Maps of Stanisław Wendeker of 1939 and the Confederation of the Nation of 1941/
    Abstrakt  PDF