Autor - szczegóły

Guzowski, Piotr, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

  • No 7 (2019) - Artykuły
    Znaczenie wysokorozdzielczych wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych dla geografii historycznej i historii gospodarczej
    Abstrakt  PDF