Autor - szczegóły

Noszczyński, Piotr, Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim, Polska

  • No 2 (2014) - Artykuły
    Zastosowanie Systemów Informacji Geografi cznej w archeologii. Rekonstrukcja topografi i średniowiecznego zespołu palatialnego w Ingelheim
    Abstrakt  PDF