Autor - szczegóły

Skrycki, Radosław, Polska

  • No 2 (2014) - Recenzje i omówienia
    Radosław Skrycki: Prace kartografi czne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografi i pruskiej, „Minerwa” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Historii Kartografi i przy Instytucie Historii Nauki PAN, Szczecin 2013, ss. 200 (Grzegorz Strauchold)
    Szczegóły  PDF