Autor - szczegóły

Kubicki, Rafał, Polska

  • No 5 (2017) - Recenzje i omówienia
    O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, red. S. Moździoch, K. Chrzan, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław 2015 (Spotkania Bytomskie VIII), ss. 168 + 21 map, 7 il., 6 fot., 2 schematy, 4 wykresy
    Szczegóły  PDF