Autor - szczegóły

Zapłata, Rafał, Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu Instytutu Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • No 3 (2015) - Artykuły
    Historyczne założenia obronne, architectura militaris i LiDAR. Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu zastosowania skanowania laserowego w detekcji i inwentaryzacji nowożytnych fortyfikacji
    Abstrakt  PDF