Autor - szczegóły

Czerwiński, Sambor, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

  • No 7 (2019) - Artykuły
    Znaczenie wysokorozdzielczych wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych dla geografii historycznej i historii gospodarczej
    Abstrakt  PDF