Autor - szczegóły

Burda, Tomáš

  • No 1 (2013) - Recenzje i omówienia
    Historical Geography in Czechia: Historická geografie/Historical Geography, Vol. 38, No. 1, 2012, The Institute of History Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, pp. 232 (Tomáš Burda)
    Szczegóły  PDF