Autor - szczegóły

Jurek, Tomasz, Polska

  • No 2 (2014) - Recenzje i omówienia
    Słownik historyczno-geografi czny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka (Słownik historyczno-geografi czny ziem polskich w średniowieczu, pod red. T. Jurka, t. II: Mazowsze – województwo mazowieckie, cz. II), Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 348 + XV, 1. nlb. (Michał Słomski)
    Szczegóły  PDF