Autor - szczegóły

Nowicki, Tomasz, Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski w Instytucie Historii KUL, Polska

  • No 3 (2015) - Artykuły
    Podróż wizytacyjna archidiakona Andrzeja Albinowskiego w archidiakonacie pomorskim w 1686 i 1687 r.
    Abstrakt  PDF