Autor - szczegóły

Związek, Tomasz, Polska

  • No 5 (2017) - Artykuły
    Osadnictwo olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją szesnastowiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla /The Usage of 18th c. Dutch-type Settlement in the Context of Afforestation Reconstruction for Early Modern Times on the Example of Nowy Tomyśl Vicinities/
    Abstrakt  PDF