Autor - szczegóły

Związek, Tomasz, Zakład Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffl a Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 2 (2014) - Artykuły
    Kształtowanie sieci młynów wodnych na przykładzie powiatu konińskiego (ok. 1300–1550)
    Abstrakt  PDF