Autor - szczegóły

Myga-Piątek, Urszula

  • No 3 (2015) - Recenzje i omówienia
    Urszula Myga-Piątek: Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, ss. 382 + 21 zał., 56 fot, 72 ryc., 17 tabel, aneksy (Joanna Plit)
    Szczegóły  PDF