Autor - szczegóły

Myga-Piątek, Urszula, Polska

  • No 5 (2017) - Recenzje i omówienia
    Bożena Degórska: Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770–1970), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2016, ss. 224 + 89 ryc., 31 tab., 8 fot.
    Szczegóły  PDF