Autor - szczegóły

Walczak, Wojciech, Polska

  • No 2 (2014) - Recenzje i omówienia
    Wojciech Walczak: Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII–XVIII wieku. Struktura organizacyjna, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012, ss. 296 (Dorota Wereda)
    Szczegóły  PDF