Autor - szczegóły

Maciakowska, Zofia, Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 3 (2015) - Artykuły
    Miasto późnośredniowieczne i nowożytne na przykładzie „Atlasu historycznego miast polskich – Gdańsk”
    Abstrakt  PDF