Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

C

Cembrzyński, Paweł, Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Chachaj, Jacek, Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej w Instytucie Historii KUL (Polska)
Choiński, Adam
Chłapowski, Krzysztof, Warszawa (Polska)
Czaja, Roman (Polska)
Czerwiński, Sambor, Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Czerwiński, Sambor, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Czopek-Kopciuch, Barbara
Czopek-Kopciuch, Barbara, Kraków (Polska)