Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

ISSN 2300-2875

Studia Geohistorica

W „Studia Geohistorica” publikujemy badania i materiały z przekraczające granice geografii i historii, również w nurcie digital i spatial humanities. W czasopiśmie obecne są artykuły z zakresu geografii historycznej, geografii człowieka, historii środowiskowej, historii kartografii, horyzontu geograficznego, etc. Jesteśmy zainteresowani oryginalnymi rozprawami, edycjami źródeł, materiałami, recenzjami, artykułami recenzyjnymi i innymi kronikami życia naukowego. Dział „AtlasFontium” umożliwia publikację danych (materiały, bazy danych, edycje) w środowisku internetowym.

W ostatnich latach „Studia Geohistorica” realizowały program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 70

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, geografia społeczno-ekonomiczna, stosunki międzynarodowe i gospodarka przestrzenna.

Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności