Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Redakcje

 • Dr hab. Bogumił Szady – redaktor naczelny
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Beata Konopska – zastępca redaktora naczelnego
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dr Tomasz Panecki – sekretarz redakcji
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Marek Słoń
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • Dr Wiesława Duży
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • mgr Arkadiusz Borek
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • Mgr Michał Gochna
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • Dr Melchior Jakubowski
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • Dr Mateusz Zawadzki
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności